Mälarvik, oktober, akryl 10,5 x 7,5 cm

Mälarvik, oktober, akryl 10,5 x 7,5 cm

Anders Berggren

Anders "Tuck" Berggren som tog studenten i VHAL 1961 var flitig redaktör i Arosiensis och medlem i Arosbrödernas styrelse.

 

"Jag tecknade en del i VHAL och gick i frivilliga teckningen, i ärlighetens namn delvis på grund av de söta gymnasissor som deltog där. På V-Dala och Käftis blev det sedan ganska många affischer och illustrationer i div. publikationer. !976 tog jag upp måleriet och gick kvällskurser i Västerås konstskolas regi. Där handlade det om kroki och modellmåleri, lärare var Tore Hultcrantz.
Jag har deltagit i ett stort antal julsalonger i Västerås från 1970-talet och fram till nutid. Två intressanta sommarkurser på Gerlesborgsskolan under 2000-talet med Arne Isacsson som lärare gav stor inspiration.  Ett  femtontal karikatyrer av bröder för Carlsbrödraförbundet har också kommit till under årens lopp.

Jag målar huvudsakligen landskap utan direkta förlagor, mest akvarell, men även olja och akryl. Motiven härrör från resor och visuella upplevelser som finns lagrade i minnet. Formaten är oftast små, men jag försöker gå upp i storlek. Mina förebilder är många, men främst står William Turner. Av moderna konstnärer kan jag känna påverkan av några abstrakta expressionister, framför allt Mark Rothko."

 

tuck 1

Sen eftermiddag vid Medelhavet, akryl 39 x 29 cm.