Lass Lassen inspirerar och assisterar en elev på Rektorsgatan.

Lass Lassen inspirerar och assisterar en elev på Rektorsgatan.

Inspiratörerna

Vilka inspirerade galleriets konstnärer? Helt klart var teckningslärarna betydelsefulla - inom ramen för de ordinarie lektionerna och under den frivilliga teckningen.

 

Bernhard Olin och Lass Lassen minns vi som skolans teckningslärare under 50- och 60-talet.

De huserade högst upp i den nya Hallskolan och utvecklade därifrån våra kreativa talanger. Bernhard Olin, född 1893, blev ordinarie lärare i teckning i Västerås 1937. Han pensionerades från skolan 1958.

Kjell Rydin skriver:
En annan person jag minns för dubbla öknamn var Bernhard Olin, teckningslärare. En mycket sympatisk man som p.g.a sin längd kallades "Molnets broder" - der lät som ett riktigt indiannamn. Han begåvades också med smeknamnet "Mumrik" eftersom hans artikulation inte alltid var den bästa. Men en riktig mysfarbror var han.

Lass Atzer Lassen var född 1921 och kom till Västerås 1954.