Kyrkbacksvandring i Västserås

11 april

Torsd den 11 april kl 13.30 går vi på Kyrkbacksvandring Vi samlas vid domkyrkan för en dramatiserad guidad historisk tur på en timme i Västerås äldsta bostadskvarter. Vi möter bl a den nitiske biskopen Rudbeckius, Lång-Brita med bordellen, bödeln, humlegårdar, skvaller och elände. Vi avslutar på Café Malin, ett stenkast från domkyrkan, i det gamla Konsistoriehuset från 1500-talet. Cafét har kontantfri hantering. Du betalar med kort eller swishar Avgift för turen: 100 kr Anmälan: senast torsd den 4 april till elisabethbjorsen@gmail.com