Årsmöte och Vårfest på Stadt i Västerås!

05 maj

Årsmötet börjar klockan 16 i Stadshotellet bakficka. Kaffe. Mingel 18:30 i Galleriet. Därefter Full Rulle medFestmiddag med dans i festvåningen på Stadt.