Christina Frändberg Andersson 
Hinderbanan 10, 41528 Göteborg
Tel 031-3304849 | Mobil 070-6569219
E-post chinna.fa@gmail.com

År 1963 | Klass A3a

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer