Lars-Erik Nilsson 
Bogvägen 4, 72348 Västerås
Tel | Mobil 0722522170
E-post lars-erikn@bredband2.com

År 1966 | Klass R IIIb

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer