Tore Stenström 
Dalaresan 1, 757 55 Uppsala
Tel 018-425460 | Mobil 0707785065
E-post tore.stenstrom@telia.com

År 1955 | Klass RIIIb

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer