Göran Lundberg 
Lejongapsvägen 10, 72246 Västerås
E-post 021-334061@telia.com

År 1967

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer