Stig O Svensson 
Fjällskivlingsv 11, 72591 Västerås

År 1944 | Klass R3A

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer