Gunnar Sköldberg 
Labradorvägen 88, 72243 Västerås
Tel 021-33 14 61 | Mobil 0707-54 83 44
E-post gunnar.skoldberg@bredband.net

År 1949

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer