Berndt Johansson 
Mobergsg 8, 72220 Västerås
Tel 021-18 63 68
E-post berndtj@telia.com

År 1957

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer