Lars Bernström 
Friherregatan 43, 16558 Hässelby
Tel 08-89 83 34

År 1960

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer