Gunnar Edström 
Hagelins Väg 6, 15139 Södertälje

År 1961

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer