Hans Gertzén 
Vasatorget 6, 70354 Örebro

År 1962

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer