Erik Holmgren 
Trumslagargatan 12, 72464 Västerås

År 1958

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer