Ingeborg Axner-Franzén 
Abbotvägen 18, 74695 Skokloster
Tel 018-386372 | Mobil 070-6805720
E-post iaf@telia.com

År 1965 | Klass L4B

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer