Jo-Svend Glaser 
Sköldmyrvägen 25, 72231 Väserås
Tel 021 61222 | Mobil 070 681 02 11
E-post jo.svend.glaser@swipnet.se

År 1956 | Klass L4a

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer