Lars Henriksson 
Ståhls väg 39, 81491 Furuvik

År 1945

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer