Krister Thorell 
Vallgat 24, 72220 Västerås

År 1965

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer