Nils Lindqvist 
Styverg 6, 58739 Linköping

År 1945

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer