Bertil Strand 
Allmänna Vägen 35/3, 547 72 Otterbäcken
Tel 0551-22378 | Mobil 0763377096
E-post berstra@otter2012.com

År 1956 | Klass RIIIA ev B

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer