personligt_med...

Arosiensis i Riksdagen: Vår riksdagsman brinner för infrastruktur och västmanländsk industri

Publicerad: 17 februari | Arosiensis har hälsat på i Riksdagen och konstaterar att alla ledamöterna på Riksdagens västmanlandsbänk samverkar i den viktigaste frågan – den om länets och Västerås infrastruktur. » Läs mer

Snas valde bort karriär som tecknare

Publicerad: 7 februari | Carl Bertil Lostelius - från tonåren i läroverket känd som "Snas" – hans teckningar syntes ofta i Länstidningen, i Kapris, på skuttaffischer. Vart tog han vägen? » Läs mer

Tamburmajoren Anders Bruce Bergsman

Publicerad: 1 januari | Vi såg honom som tamburmajor framför Läroverkets Blåsorkester på marsch från skolgården mot Fiskartorget. Vid de senaste vårmiddagarna har vi sett honom igen framför orkestern! Möt Anders "Bruce" Bergsman, som här på redaktionens anmodan ger oss en bakgrund: » Läs mer

Ivar Wallensteen, lärare - men också mycket mer

Publicerad: 10 december | Vid 91 års ålder kan vår gamle läroverksadjunkt se tillbaka på ett liv som sannerligen varit mångskiftande. » Läs mer

Några ord och toner med Bobo Stenson

Publicerad: 1 december | Då,1958, såg vi Västerås vinna "TV-jazzen", den tidens stora musikevenemang. Bildskärmen var bara aningen större än volymratten, men vi såg och hörde tydligt Lars Färnlöf (tp), Leif Eriksson (p), Kjell Lindqvist (b) och Peter Stenson (dr). En triumf, en succé, ytterligare en injektion för jazzintresset i musikstaden Västerås! » Läs mer

COW i fem decennier.

Publicerad: 28 november | Curt Oscar Wallerud startade sitt första läsår i 1:5 på Västerås Högre Allmänna Läroverk med BC i teckning. Men han spottade upp sig. » Läs mer

Ulla Morén minns

Publicerad: 15 augusti | Ulla Fritsch kom till Västerås från Stockholm som 8-åring. Pappa Paul hade blivit förste flygläkare vid F1 och han blev också skolläkare vid läroverket, där Ulla tog studenten 1947. » Läs mer